Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ

Việc hội nhập sâu và rộng vào thị trường Mỹ, hàng hóa của Việt Nam cũng bắt đầu len lõi được vào thị trường này khi vượt qua được các rào cản kỹ thuật do quốc gia này đặt ra. Những mặt hàng chính được vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ chủ yếu hàng nông sản (tiêu, điều, cafe, rau quả,..), thủy sản, may mặc và dày dép là những mặt hàng chính. Yêu cầu kỹ thuật mà do nước Mỹ đặt ra rất khắt khe nhưng khoảng cách địa lý lại không ủng hộ cho việc vận chuy


Xem thêm
http://doortodoorviet.com/lich-tau-van-chuyen-hang-di-my/