Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

CIF là gì

 CIF là viết tắt của cụm từ Cost, Insurance and Freight. Khái niệm về CIF được ICC mô tả rất rõ trong Incoterms của các phiên bản đặc biển là incoterms 2010.

Định nghĩa về CIF hay là CIF là gì, thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, để được gọi là giá CIF thì phải có những đặc điểm sau:

  • Cost: là giá hàng xuất xưởng cộng với tất cả các chi phí để đưa hàng được lên tàu, phương tiện vận chuyển tại cảng xếp hàng.
  • Insurance: Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển đến tận cảng đích tại nước nhập khẩu.
  • Freight: Cước biển, cước tàu tính cho đơn hàng từ cảng xếp hàng đến cảng đích cuối cùng tại nước nhập khẩu.

1 nhận xét:

  1. This increase in responsibility might point path of|in course of} the gloomy atmosphere that encroaches with the autumn months. The proof of seasonal adjustments additionally contributes to mood-driven behaviors and preferences. Cooling temperatures, withering bushes, and the ever present risk of colds inspire a retreat to the comfort of the indoors. And with https://sogirlav.com/ time in our homes comes time to take a seat with the experiences and feelings of the earlier yr. Females love a pet project, like serving to a nice, common man out together with his love life. Who knows of}, certainly one of them may actually fall for you, so long as|as long as} you don’t set out to simply attempt to get into her pants.

    Trả lờiXóa