Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Ecosys là gì

 Ecosys là hệ thống của Bộ Công Thương, nhằm quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ cho thương nhân. Ecosys là viết tắt chữ Electronic ℅ system.

Hệ thống ecosys triển khai rộng rãi cho toàn bộ thương nhận đề nghị cấp ℅ từ năm 2008. Sau này vào năm 2018 thì đã có quy định chính thức sử dụng hệ thống ecosys để cấp C/O.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi Ecosys là gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét