Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu máy sấy nông sản

 Thủ tục nhập khẩu máy sấy nông sản nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu, được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015.
  • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.
  • Công văn 7171/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
  • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.
  • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét