Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Packing list

Danh sách đóng gói hay còn gọi là packing list, là một chứng từ quan trọng trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu. Nhà xuất khẩu (shipper, seller) cần phải soạn sau khi đóng hàng xong hoặc có thể soạn trước khi đóng hàng nếu có đầy đủ thông tin.

Packing list có tác dụng là một chứng từ hướng dẫn về danh sách hàng hóa đã được đóng gói. Dựa vào chứng từ này nhà nhập khẩu có thể biết được chính xác số lượng, trọng lượng, số kiện và quy cách hàng hóa đã được giao cho bên vận chuyển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét