Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu các loại chảo

Chính sách làm thủ tục nhập khẩu các loại chảo không hoạt động bằng điện được quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây.

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
  • Thông tư số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng chảo mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục nhập khẩu chảo nói riêng những đồ tiếp xúc thực phẩm nói chung. Thì phải làm công bố ATTP đối với những mặt hàng này, loại công bố ATTP cho chảo là tự công bố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét