Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu camera

 Thủ tục nhập khẩu camera được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
  • Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 15/11/2014
  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
  • Công văn 20/BTTTT-CNTT ngày 07/01/2015
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông tư 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018.

Theo những văn bản trên thì mặt hàng camera không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với một số loại camera khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của bộ TT&TT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét