Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa

 Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu dây rút nhựa, inox được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
  • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019

Theo những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Thì mặt hàng dây rút nhựa, dây rút inox không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa, dây rút inox các loại thì sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Quan trọng nhất khi làm thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa hoặc dây rút inox đó là xác định mã hs. Vì thế xác định mã hs chính xác thì có thể xác định được thuế gtgt, thuế nhập khẩu, chính sách nhập khẩu và quy trình làm thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa, dây rút inox.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét