Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu giấy chà nhám

 Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu miếng chà nhám được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Thì mặt hàng miếng chà nhám, giấy chà nhám không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu giấy chà nhám các loại thì sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét