Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu kem tươi

 Thủ tục nhập khẩu kem tươi, kem sữa thì được quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng kem lạnh, kem sữa khi nhập khẩu phải là công bố ATTP và kiểm tra ATTP khi nhập khẩu. Ngoài việc kiểm tra ATTP thì thủ tục nhập khẩu kem lạnh, kem sữa tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét