Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy

Máy đo nồng độ oxy trong máu được xếp vào trang thiết bị y tế. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2. Được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 
  • Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018
  • Công văn 4658/BYT-TB-CT ngày 12/08/2019
  • Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021
  • Thông tư hướng dẫn /2021/TT-BYT ngày /12/2021. Hướng dẫn thực hiện nghị định 98/2021/NĐ-CP
  • Văn bản 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021

Theo những văn bản trên thì máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 mới. Không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy SPO2 thì phải làm công bố phân loại thiết bị y tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét