Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu máy đọc mã vạch

 Thủ tục nhập khẩu máy đọc mã vạch được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018
  • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019

Theo những văn bản trên thì mặt hàng máy đọc mã vạch không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với máy đọc mã vạch đã qua sử dụng thì phải nhập khẩu theo điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét