Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu pa lăng

 Tời nâng, pa lăng nâng hạ hàng hóa là những mặt hàng có khả năng gây mất an toàn. Những văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục nhập khẩu thiết bị nâng gồm:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021
  • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
  • QCVN 7:2012/BLĐTBXH
  • QCVN 13:2013/BLĐTBXH

Từ những văn bản trên thì thủ tục nhập khẩu tời nâng, pa lăng cũng tiến hành như các mặt hàng thông thường. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu pa lăng, tời nâng thì phải kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét