Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu pallet nhựa

 Thủ tục nhập khẩu pallet nhựa, gỗ, giấy, sắt, nhôm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

  • Công văn số 2994/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2012
  • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014
  • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
  • Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020
  • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét