Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo

 Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo được quy định trong những văn bản chứng từ sau đây:

  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
  • Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
  • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản trên thì thức ăn chó mèo được nhập khẩu bình thường. Không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét