Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm tóc

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm tóc, dầu gội nhuộm tóc được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông tư 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng thuốc nhuộm tóc không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu thì phải làm công bố mỹ phẩm đối với thuốc nhuộm tóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét