Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu thuyền kayak

 Chính sách, quy trình làm thủ tục nhập khẩu thuyền kayak được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

  • Công văn số 3661/TCHQ-TXNK ngày 02/06/2017.
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
  • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018.
  • Công văn số 1467/TCHQ-TXNK ngày 31/03/2021

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng thuyền kayak mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét