Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu tôm đông lạnh

 Thủ tục nhập khẩu tôm đông lạnh, tôm sống nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây:

  • Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015
  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
  • Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016
  • Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
  • Danh mục các công ty được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam

Từ những văn bản quy phạm pháp luật ở trên chúng ta có thể thấy mặt hàng tôm và phụ phẩm của tôm ăn được là những mặt hàng bình thường, không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét