Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu túi vải

 Thủ tục nhập khẩu túi vải được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
  • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì có thể thấy mặt hàng túi vải không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu mặt hàng túi vải sẽ tiến hành như các mặt hàng bình thường khác. Đối với mặt hàng túi vải đã qua sử dụng thì thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét