Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu vải không dệt

 Thủ tục nhập khẩu vải không dệt được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
  • Thông tư số 21/2017/ TT- BCT ngày 23/10/2017
  • Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày  16/09/2021

Theo những văn bản trên thì mặt hàng vải không dệt không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu mặt hàng vải không dệt được tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét