Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Thủ tục nhập khẩu giàn giáo

 Chính sách, quy trình làm thủ tục nhập khẩu giàn giáo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019;

Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021;

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Công văn số 7963/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng giàn giáo không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với giàn giáo đã qua sử dụng thì không được phép nhập khẩu. Muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu mặt hàng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét