Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Thủ tục nhập khẩu ván cốp pha

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu ván cốp pha được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Thông báo số 5344/TB-TCHQ ngày 13/08/2020;

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020;

Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT 27/11/2019.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng ván coppha không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với ván phủ film đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu.


Ván coppha khi nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của bất kỳ cơ quan nào cả. Vì thế thủ tục nhập khẩu ván cột pha sẽ tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét